Dyslexie - Logopedie Spijkenisse Duidelijke Taal
Auditieve verwerkingsproblemen - Logopedie Spijkenisse Duidelijke Taal
Logopedie Spijkenisse LinkedIn
Logopedie Spijkenisse Facebook
Logopedie Spijkenisse & Spraakmakend Hoogvliet Instagram
Behandelingen

Behandelingen

Dictee
Taal in blokjes

Lees- en spellingsproblemen


Lees- en spellingsproblemen komen bij alle leeftijden voor. Soms kan er zelfs sprake zijn van dyslexie.

Er kan sprake zijn van een zwak taalgevoel. Dit kan zich uiten in een zwakke waarneming van klanken of woorden. Deze problemen kunnen auditief

(in het gehoor) of visueel (in het zien) zijn.


Lees- en spellingsproblemen kunnen vaak al vroeg gesignaleerd worden. U kunt dan denken aan: weinig letters kennen, erfelijkheid, onvoldoende klankbewustzijn (hakken, plakken, rijmen) en een fonologisch taalontwikkelingsprobleem.

Ook is er vaak sprake van automatiseringsproblemen zoals het benoemen van de dagen van de week, kleuren onthouden, rekentafels leren etc.


Enkele voorbeelden van lees- en spellingsproblemen zijn:

  • Een kind in groep 2 heeft moeite met het hakken en plakken van woorden.
  • Een kind in groep 3 schrijft ‘hius’ in plaats van ‘huis’.
  • Een kind haalt de ‘b’ en de ‘d’ door elkaar.
  • Een kind in groep 4 past de aangeboden spellingsregels niet correct toe.
  • Een kind schrijft het woord ‘ramen’ als ‘raamen’.
  • Het leestempo blijft laag of er zijn veel fouten in het lezen.


De logopedist kan al in groep 2 de kleuter alvast een ‘voorschot’ geven op de komende leesontwikkeling, zodat het kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 zal kunnen gaan beginnen. Ook in de hogere groepen kan de logopedist hulp bieden bij het leren lezen, spellen en begrijpend lezen.


Voor meer informatie over dyslexie klik hier.


Voor meer informatie over auditieve verwerkingsproblemen klik hier.