Spraakontwikkeling - Logopedie Spijkenisse Duidelijke Taal
Slissen en lispelen - Logopedie Spijkenisse Duidelijke Taal
Verbale ontwikkelingsdyspraxie - Logopedie Spijkenisse Duidelijke Taal
Logopedie Spijkenisse LinkedIn
Logopedie Spijkenisse Facebook
Logopedie Spijkenisse & Spraakmakend Hoogvliet Instagram
Behandelingen

Behandelingen

Articulatie onderzoek
Articulatietherapie

Spraak


Wanneer een kind niet duidelijk verstaanbaar is voor de omgeving wordt er gesproken van een verlate- of vertraagde spraakontwikkeling.


Het kan zijn dat het kind bepaalde klanken nog niet kan maken of klanken met elkaar verwisselt.

De uitspraak van woorden kan soms moeilijk zijn omdat het kind de klanken wel los kan maken maar niet met elkaar kan combineren tot een woord. Wanneer een kind dan in zinnen wil spreken of zelfs een heel verhaal wil vertellen, kan dit voor mensen uit de omgeving soms onverstaanbaar zijn.


Als een kind niet voldoende verstaanbaar spreekt kan dat vele oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een vertraagde spraakontwikkeling, verminderd gehoor, een verbale ontwikkelingsdyspraxie, nasaal spreken, slissen of stotteren.


Een ander probleem in de spraak kan slissen of lispelen zijn. Een kind praat dan met de tong tussen of tegen de tanden. Door slappe tongspieren of te weinig beheersing van je tong kunnen verschillende klanken vervormd worden uitgesproken.


Samen met de logopedist kan de ontwikkeling van de spraakklanken in kaart gebracht worden. De logopedist kijkt of de klankontwikkeling van uw kind leeftijdsadequaat verloopt.

Wanneer dit niet het geval is kan articulatietherapie gestart worden. Hierdoor zal de ontwikkeling van de moeilijke klanken gestimuleerd worden en kan er voorkomen worden dat uw kind gefrustreerd raakt in het spreken of mogelijk helemaal niet wil spreken.


Voor meer informatie over vertraagde spraakontwikkeling klik hier.


Voor meer informatie over slissen en lispelen klik hier.


Voor mee informatie over verbale ontwikkelingsdyspraxie klik hier.